› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Szybki rozwód – kiedy jest możliwy?

› bieżące 4 miesiące temu    31.05.2021
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Szybki rozwód – kiedy jest możliwy?

Każdy małżonek wie, że w związku są chwile lepsze i gorsze. W pewnych momentach coraz częściej małżonkowi może wydawać się, że przysięga małżeńska „i że Cię nie opuszczę” jest niemożliwa do wypełnienia. W pewnym momencie związku może wreszcie przyjść moment na podjęcie decyzji o zakończeniu nieszczęśliwego związku i kiełkuje myśl o rozwodzie.

Rozwód – warunki jakie stawia polskie prawo

Polskie przepisy wskazują, że aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód musi nastąpić całkowity i zupełny rozpad związku małżeńskiego. Całkowity rozpad oznacza rozpad więzi małżeńskiej we wszystkich jej obszarach. Oznacza długotrwały brak pożycia małżeńskiego, brak wspólnej więzi emocjonalnej i materialnej. Krótko mówiąc, małżonkowie nie snują żadnych wspólnych planów i wizji i nie chcą razem tworzyć małżeństwa. Zupełny rozpad oznacza z kolei, iż nie ma żadnych okoliczności wskazujących na to, iż małżonkowie mogą w przyszłości odbudować związek i uratować małżeństwo.

Ewentualny rozwód, nie może także być sprzeczny z interesem i dobrem małoletnich dzieci pochodzących z tego małżeństwa.

Rozwód bez sądu – czy to jest możliwe

W niektórych krajach, małżeństwo traktowane jest prawie jak kontrakt. Szybko można je zawrzeć i równie szybko można się rozwieść. Do rozwodu nie jest potrzebny sąd, ale obecność urzędnika państwowego, czy obecność notariusza.

W Polsce rozwiązać małżeństwo przez rozwód może tylko sąd, z tym iż w pewnych przypadkach małżonek nie będzie nawet musiał stawiać się w sądzie celem złożenia wyjaśnień.

Rozwód bez orzekania o winie – prawie same zalety…

Na gruncie polskiego prawa sąd może orzec rozwód z orzekaniem o winie lub z pominięciem orzekania o winie. W przypadku orzekania o winie postępowanie o rozwód trwa zazwyczaj wiele miesięcy, a nawet lat. Strony przedstawiają szereg świadków, których sąd zwykle przesłuchuje osobiście. Małżonkowie przedstawiają wiele dowodów takich jak nagrania telefoniczne, wydruki sms-ów, czy filmy nagrane z ukrytej kamery. Dlaczego? Dlatego, iż w postępowaniu z orzekaniem o winie istotnym jest, aby sąd uznał że tylko jeden z małżonków jest winny, i to całkowicie rozpadowi małżeństwa. Jeżeli sąd uzna, iż oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad związku małżeńskiego, wówczas takie orzeczenie nie niesie dla żadnej ze stron istotnych następstw co do alimentów na rzecz drugiego małżeństwa. Jeżeli więc chciałbyś rozwieść się szybko i bez prania brudów, staraj się o rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie – a co na to drugi z małżonków

Każdy z małżonków w trakcie postępowania rozwodowego może zmienić swoje żądanie co do orzeczenia o winie. I tak, małżonek który otrzyma pozew o rozwód bez orzekaniem o winie, może zgodzić się na rozwód, ale może żądać aby sąd orzekł o wyłącznej winie drugiego małżonka. Każdy z małżonków, który początkowo wyrażał zgodę na rozwód bez orzekania o winie, może zmienić swoje stanowisko i zażądać rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Rozwód na zgodny wniosek stron

Z powyższego wynika wniosek, iż aby małżonkowie szybko otrzymali rozwód, muszą być zgodni co do tego iż wspólnie chcą się rozwieść z pominięciem orzekania o winie. Taki zgodny wniosek jest oczywiście badany przez sąd, ale jeżeli strony nie widzą szans na dalsze wspólne pożycie, dobro dzieci nie będzie zagrożone, to strony mają dużą szanse, że sąd orzeknie rozwód już na pierwszym posiedzeniu sądu. Zazwyczaj jest to około 3 miesiące od wniesienia pozew o rozwód!

Rozwód bez obecności w sądzie – to jest możliwe

Przepisy  prawa stanowią, iż w każdej sprawie o rozwód sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron, czyli obojga małżonków. Niezależnie więc od tego, który z małżonków złoży pozew o rozwód, czy małżonkowie wnoszę o orzekanie o winie, czy nie – sąd musi przesłuchać małżonków na rozprawie.

Z uwagi na stan epidemii ustawodawca dopuścił, iż wyroki w sprawie o rozwód są wydawane na posiedzeniu niejawnym, a więc obecności stron i ich pełnomocników. Jak to się ma do konieczności przesłuchania stron? Potrzeba matką wynalazków! Sądy przeprowadzają dowód z przesłuchania stron w formie wideokonferencji, a nawet w postaci zeznań na piśmie. Następnie wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym doręczany z urzędu stronom postępowania.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksandra Stala. Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód i sprawach rodzinnych.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.